Star Wars - Ghost of the Past

Primeres sesions

Els jugadors van ser enviats al sistema Columex per evitar la interferència de l’Imperi i aconseguir mes aliats.

El principal impediment que es van trobar al arribar al sistema, es que les comunicacions estaven sent interferides per l’Imperi. Despres d’assaltar unes naus de transport escoltades i rescatar varis presoners (Be’Ketal entre ells) van aconseguir la ubicació del satelit de comunicacions i el van destruir.

Posteriorment van viatjar fins a Columex, on van negociar amb el jefe criminal del planets que tenien les mans posades en el subministrament de peces per l’imperi en la reparació del satelit. A canvi de que els portessin uns claus imperials de transport els van donar acces a claus d’encriptació per saltarse el satelit.

Pel cami, en Be’Ketal els va portar a una possible ubicació que serviria per establir la base, COLX36. Van anar a COLX8 una base a Columex IV i alla van aconseguir les coses que necessitaven i van veure una serie de transports curiosos cap al sistema veí.

Comments

dimuscul dimuscul

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.